Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ύδρας την Παρασκευή 7/12/18

0
105
Στη συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:
 1. Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Ύδρας έτους 2014.
 2. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2014.
 3. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Γ΄ τριμήνου του έτους 2018 γα την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
 4. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ύδρας έτους 2018.
 5. Συγκρότηση της κατά νόμο επιτροπής διαγωνισμού παρακολούθησης για την -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ-.
 6. Ορισμός φυσικού προσώπου ως Υπολόγου για το έργο -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ- που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό Δημόσιων επενδύσεων της ΣΑΕΠ 085/1.
 7. Παραχώρηση χρήσης χώρου για τη λειτουργία Μονάδων Ενημέρωσης κατά τη διαδικασία Κτηματογράφησης στον Δήμο Ύδρας.
 8. Διαπίστωση ανάγκης για μίσθωση εκτάσεων και συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης.
 9. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών.
 10. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών.
 11. Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας εκμισθώσεων, εκποιήσεων και μισθώσεων του άρθρου 1 του ΠΔ 270/1981.
 12. Έκτακτος προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με 8μηνη σύμβαση έτους 2018.
 13. Μεταβολή του οικοπέδου 44 στην περιοχή της Αναλήψεως.
 14. Αποδοχή της υπ αριθμ. 98/2018 μελέτης για το έργο -ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΚΑΜΙΝΙΟΥ ΥΔΡΑΣ-.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here